تماس با ما

کیلومتر۶۵ بزرگراه تهران – قزوین ،جنب سوپا، انتهای بلوار کاوش، شهرک تحقیقاتی کاوش

 ۰۲۱-۲۳۸۶۲۳۷۵

info@idrokavosh.ir