تاریخ انتشار : ۱۸-۰۸-۱۴۰۰ - ۱۲:۰۵

نصب و استقرار ایستگاه تقلیل فشار گاز TBS شهرک تحقیقاتی کاوش

مجری شهرک تحقیقاتی کاوش گفت :  به منظور تامین  پایدار جریان گاز ، ایستگاه تقلیل فشار گاز TBS شهرک تحقیقاتی کاوش راه اندازی شد .

مهرداد مظفری با بیان اینکه  با نصب تجهیزات ایستگاه تقلیل فشار و لوله گذاری ۱۵۰ متری،  این شهرک تحقیقاتی به  شبکه سراسری  گاز کشور می پیوندد .

به گفته مظفری ایستگاه تقلیل فشار گاز  کاوش  ۲۰۰۰۰ هزار مترمکعب در ساعت ظرفیت دارد و  توسط شرکت  پترو ساوین صنعت ساخته شده است .

مظفری  همچنین تصریح کرد : پروژه شبکه گاز رسانی داخلی شهرک، نیز در مراحل تست نهایی و تحویل به اداره گاز استان البرز است .

شهرک تحقیقاتی کاوش با وسعت ۱۰۰ هکتار واقع در مسیر بزرگراه کرج – قزوین از زیر مجموعه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محسوب می شود .