آخرین اخبار

 

درباره شهرک تحقیقاتی کاوش

عملیات احداث شهرك تحقیقات و فناوری كاوش در كيلومتر65 بزرگراه تهران - قزوين در سال 1370 شروع شده و اراضي آن برای استقرار 14 مركز تحقیقاتی و پژوهشي واگذار گردیده بود که در سال 1384 بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مالكيت و حق انتفاع شهرك به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل گردید. زیرساخت‌های اين شهرک شامل معابر، شبکه آب، برق، مخابرات و فاضلاب اجرا شده است و تعدادی از مراکز تحقیقاتی در آن فعال می باشند. طرح جامع شهرک بازنگری شده و برای جلب و جذب سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی در پنچ گروه فناوری خودرو، نانو الکترونیک، نانو تکنولوژی مواد ، بیو تکنولوژی مواد و نانو تکنولوژی در مصالح ساختمانی برنامه ریزی شده است.​